Jämför kolfiberrör med aluminiumrör

Mätning av kolfiber och aluminium

Här är definitionerna som används för att jämföra de olika egenskaperna hos de två materialen:

Elasticitetsmodul = materialets "styvhet".Förhållandet mellan spänning och töjning i ett material.Lutningen av spännings-töjningskurvan för ett material i dess elastiska område.
Slutlig draghållfasthet = Den maximala spänningen som ett material tål innan det går sönder.
Densitet = massa per volymenhet material.
Specifik styvhet = elasticitetsmodul dividerat med materialdensitet.Används för att jämföra material med olika densiteter.
Specifik draghållfasthet = draghållfasthet dividerat med materialdensitet.
Med denna information i åtanke jämför tabellen nedan kolfiber och aluminium.

Obs! Många faktorer kan påverka dessa siffror.Dessa är generaliseringar;inte absoluta mått.Till exempel finns olika kolfibermaterial tillgängliga med högre styvhet eller hållfasthet, ofta mot en avvägning vad gäller minskningar av andra egenskaper.

Mått Kolfiber Aluminium Kol/Aluminium Jämförelse
Elastisk modul (E) GPa 70 68,9 100 %
Draghållfasthet (σ) MPa 1035 450 230 %
Densitet (ρ) g/cm3 1,6 2,7 59 %
Specifik styvhet (E/ρ) 43,8 25,6 171 %
Specifik draghållfasthet (σ/ρ) 647 166 389 %

 

Den övre visar att den specifika draghållfastheten för kolfiber är cirka 3,8 gånger den för aluminium, och den specifika styvheten är 1,71 gånger den för aluminium.

Jämförelse av termiska egenskaper hos kolfiber och aluminium
Två andra egenskaper som visar skillnaden mellan kolfiber och aluminium är värmeutvidgning och värmeledningsförmåga.

Termisk expansion beskriver förändringen i dimensioner av ett material när temperaturen ändras.

Mått Kolfiber Aluminium Aluminium/Kol Jämförelse
Termisk expansion 2 in/in/°F 13 in/in/°F 6,5

Mått Kolfiber Aluminium Aluminium/Kol Jämförelse
Termisk expansion 2 in/in/°F 13 in/in/°F 6,5


Posttid: 31 maj 2022

Skicka ditt meddelande till oss:

Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss